Systém řízení metrologické laboratoře DARS je komplexní systém, určený pro celkové zajištění provozu kalibračních laboratoří měřidel ionizujícího záření. Systém DARS zahrnuje aplikační software a podpůrný hardware. Je nabízen ve 3 různých konfiguracích: BASIC CONTROL, EASY a PROFESSIONAL. Liší se zejména mírou automatizace prováděných kalibrací.

Vysoká míra automatizace implementovaná v DARS umožňuje zajistit jednoduchou opakovatelnost metrologických činností, eliminaci chyb obsluhy a tím zajistit vysokou kvalitu provádění těchto činností.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • OG-8  Gama ozařovač
 • GI-06 Gama ozařovač
 • IG-13  Gama ozařovač
 • NI-01 Neutronový ozařovač
 • PGI-01 Panoramatický ozařovač
 • BC-03 Kalibrátor osobních dozimetrů na Hp(0,07)
 • CB-50 Kalibrační lavice
    

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře.

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění