Gama ozařovač PGI-01 osazený vhodným radionuklidovým zářičem je určen především pro testování dozimetrů nekolimovaným zdrojem, popřípadě jako obecný panoramatický zdroj gama záření. Do ozařovače lze instalovat jeden zdroj ionizujícího záření, například 60Co o aktivitě až 300 GBq, nebo 137Cs o aktivitě 3 TBq.

 

Stáhnout PDF

Poptat u výrobce

 

 Спецификации, нормы и дизайн устройств может быть изменен вследствие разработок или конкретных клиентских решений, без предварительного предупреждения. 
Пожалуйста, свяжитесь с нашим представителем для подтверждения информации, представленной на этом веб-сайте.

Mohlo by vás zajímat

Terminál elektronických dozimetrů TED-MP

Zařízení pro registraci osob vstupujících do kontrolovaného pásma a dohled nad jejich osobními dávkami

Detail

Systém elektronické osobní dozimetrie

Software pro evidenci a vyhodnocení monitorování osob pomocí elektronických osobních dozimetrů

Detail

Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření

Detail

Kalibrační lavice

Lavice pro přesné a bezpečné nastavení polohy detektoru ve svazku nebo poli ionizujícího záření během kalibrace. Kalibrační lavice je vhodná pro SSDL laboratoře

Detail

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Detektory dávkového příkonu gama

Detektory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění