V říjnu 2020 jsme podepsali kontrakt na dodávku výdejních automatů dozimetrů typu DPD pro Bělojarskou jadernou elektrárnu v Rusku. Zařízení je určeno pro skladování a řízený výdej TLD a EPD dozimetrů, součástí dodávky je i zákaznicky upravený software dodávaného zařízení.

Jsme hrdi na skutečnost, že téměř polovina všech jaderných elektráren v Rusku je vybavena tímto typem zařízení vyrobeného a dodaného firmou VF.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění