V říjnu 2020 jsme obdrželi objednávku na 1 ks odběrového zařízení vzduchu VOPV-10 od Státní agentury pro atomovou energii v Polsku. Objednávka zahrnuje zařízení VOPV-10 pro odběr vzorku radioaktivních aerosolů na filtrech, pro následné stanovení jejích obsahu v ovzduší.
Dodávka rovněž bude obsahovat následující volitelné vybavení: adaptér pro napájení 230 V AC, držák filtrů, sadu filtrů, transportní kufřík.
 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění