V 07/2020 podepsala VF, a.s. smlouvu s Mezinárodní Atomovou Energetickou Agenturou (IAEA). Součástí dodávky je výroba, dodávka a instalace zařízení WAM (Waste Assay Monitor) určeného pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci pevných odpadů z jaderných zařízení.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění