Select your language:

Máme řešení pro

Životní prostředí

Monitorování přítomnosti radioaktivních látek v životním prostředí má v portfoliu společnosti nezastupitelné místo.

Z nabízených produktů a řešení ty nejdůležitější jsou:

  • automatické monitorovací stanice pro sledování dávkových příkonů a koncentrace radioaktivních látek v ovzduší či vodách, přizpůsobené pro práci ve složitých venkovních klimatických podmínkách
  • systémy předávání dat a informační systémy pro národní centra sledující úroveň radiace v životním prostředí

Dále nabízíme služby v oblasti měření přírodní radioaktivity:

  • měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách
  • měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech
  • měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
  • měření a hodnocení obsahu umělých radionuklidů ve vodě