Select your language:

Máme řešení pro

Zdravotnictví

Zdroje ionizujícího záření jsou ve zdravotnictví využívány pro diagnostické a léčebné účely v oblasti radiologie, stomatologie, radioterapie a nukleární medicíny. Cílem společnosti je nabídnout zákazníkovi kompletní podporu v oblasti legislativní a technické, která je založena na týmu odborně způsobilých pracovníků v oblasti radiační ochrany.

Nuclear Industry - VFSpolečnost VF nabízí zdravotnickým zařízením služby a řešení v oblasti radiační kontroly a ochrany, jako např. jsou:

  • dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra,
  • dodávky ozařovačů pro lékařské účely,
  • kompletní legislativní a technická podpora na pracovištích se zdroji ionizujícího záření (radiodiagnostická pracoviště, radioterapeutická pracoviště a oddělení nukleární medicíny),
  • metodická podpora při tvorbě místních radiologických standardů a nastavení diagnostických referenčních úrovní.

Detailní nabídku produktů a služeb pro zdravotnická (a jiná průmyslová) zařízení lze nalézt na následujících odkazech: