Select your language:

Máme řešení pro

Radioaktivní odpady a zdroje ionizujícího záření

V důsledku vyřazování dožívajících starších jaderných zařízení se dostává do popředí zájmu monitorování radioaktivních odpadů a jejich uvolňování do životního prostředí. Oblast radioaktivních odpadů a likvidace zdrojů ionizujícího záření se tak stává stále významějším segmentem služeb a řešení.

Společnost VF nabízí pro tuto oblast řadu produktů zaměřených zejména na:

  • dekontaminace a zpracování radioaktivního odpadu
  • monitorovací systémy pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí
  • systémy pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivních odpadů a stanovení prostorového rozložení aktivity
  • infomační systémy a databáze radioaktivních odpadů, výsledků měření, výpočty a limitování uložené aktivity, sledování pohybu kontejnerů s radioaktivními odpady
  • projektování a výstavba horkých komor pro práci s vysokými aktivitami do 2000 TBq Co-60
  • dodávky, výměny, manipulace a likvidace zdrojů ionizujícího záření