Select your language:

Máme řešení pro

Monitor odpadů WAM-202

WAM-202 patří k poslední generaci segmentových monitorů pro charakterizaci odpadu. Je určen hlavně pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radionuklidů emitujících záření gama v odpadech uložených v sudech různé výšky, tvaru a váhy. Je možná i analýza objektů, které nemají válcovitý tvar.

WAM-202
Vyžádat si více informací nebo nabídku

Monitory WAM (z rodiny „Waste-Scan") se používají pro spektrometrickou charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze je používat v jaderných elektrárnách, v úložištích jaderného odpadu, na vědeckých pracovištích, v přepracovatelských závodech a jinde pro měření nízkoaktivních a středně aktivních odpadů nebo pro uvolňování materiálů do životního prostředí.

Typickou aplikací je určení nízko a středně aktivního odpadu, který má být uložen na úložišti nebo ke kontrole odpadu potenciálně vhodného pro uvolnění do životního prostředí.

Integrovaný sofistikovaný software umožňuje vyhodnocení totální a radionuklidové specificické aktivity a její rozložení v objemu sudu.

WAM-202 je navržen tak, aby standardně detekoval nuklidy typické na jaderných elektrárnách jako je Cs-134, Cs-137, Co-60, Mn-54, Fe-59, Nb-95, Zn-65, Zr-95, Co-58, Cr-51, Ce-144, Hf-181, Ru-103 and mnoho dalších. Na žádost zákazníka může být zařízení přizpůsobeno a použito na detekci jiných (těžko detekovatelných) radionuklidů.

 

Soubory ke stažení

KATALOGOVÝ LIST Monitor pro charakterizaci odpadů


Kontaktní formulář


(*) povinný údaj