Select your language:

Máme řešení pro

VF majitelem společnosti AFRAS Energo

20.11.2015VF, a.s. odkoupila od společnosti OT Energy Services a.s. zbývající podíl ve společnosti AFRAS Energo s.r.o. VF, a.s. se tak stala jediným 100% vlastníkem společnosti AFRAS Energo s.r.o.

Informujeme tímto naše partnery, že ke dni 20.11.2015 se mění sídlo společnosti AFRAS Energo s.r.o. na Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, Česká republika. Tato adresa musí být uváděna na všechny oficiální dokumenty směřované na společnost AFRAS Energo s.r.o. Korespondenční adresa zůstává stávající, tj. AFRAS Energo s.r.o., JE Temelín ATB 5, PO BOX 5, 373 05 Temelín – elektrárna, Česká republika.

Dále informujeme, že novým ředitelem společnosti AFRAS Energo s.r.o. bude od 1.12.2015 její dlouholetý technický ředitel Ing. Pavel Prášek, který je současně i jednatelem společnosti. Druhým jednatelem společnosti se stává Ing. Jiří Malysák, aktuálně generální ředitel společnosti VF, a.s.

Závěrem bychom rádi ujistili naše partnery, že zaměření společnosti AFRAS Energo s.r.o. se změnou vlastníka nezmění a zůstane beze změny zachováno.


Soubory ke stažení

Další novinky

  • 26.9.2016

    Dodávka kalibrační laboratoře pro NMISA, Jižní Afrika

    V září roku 2016 získala VF objednávku na dodávku vybavení kalibrační laboratoře gama pro National Metrology Institute of South Africa (NMISA) se sídlem v Pretorii v Jižní Africe.

  • 8.9.2016

    Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku

    Společnost VF klade velký důraz na vzdělání, a to nejen u svých vlastních zaměstnanců. Proto se rozhodla v roce 2016 podpořit projekt Adopce afrických dětí, jehož cílem je zprostředkování přístupu ke vzdělání dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby.