Select your language:

Máme řešení pro

VF majitelem společnosti AFRAS Energo

20.11.2015VF, a.s. odkoupila od společnosti OT Energy Services a.s. zbývající podíl ve společnosti AFRAS Energo s.r.o. VF, a.s. se tak stala jediným 100% vlastníkem společnosti AFRAS Energo s.r.o.

Informujeme tímto naše partnery, že ke dni 20.11.2015 se mění sídlo společnosti AFRAS Energo s.r.o. na Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, Česká republika. Tato adresa musí být uváděna na všechny oficiální dokumenty směřované na společnost AFRAS Energo s.r.o. Korespondenční adresa zůstává stávající, tj. AFRAS Energo s.r.o., JE Temelín ATB 5, PO BOX 5, 373 05 Temelín – elektrárna, Česká republika.

Dále informujeme, že novým ředitelem společnosti AFRAS Energo s.r.o. bude od 1.12.2015 její dlouholetý technický ředitel Ing. Pavel Prášek, který je současně i jednatelem společnosti. Druhým jednatelem společnosti se stává Ing. Jiří Malysák, aktuálně generální ředitel společnosti VF, a.s.

Závěrem bychom rádi ujistili naše partnery, že zaměření společnosti AFRAS Energo s.r.o. se změnou vlastníka nezmění a zůstane beze změny zachováno.


Další novinky

  • 5.5.2016

    PTW International Sales Meeting 2016

    Ve dnech 10.-13. dubna 2016 se naše společnost zúčastnila setkání mezinárodních obchodních partnerů a distributorů společnosti PTW v německém Freiburgu.

  • 22.4.2016

    14. kongres Mezinárodní asociace pro radiační ochranu v Kapském městě

    Ve dnech 9-13. května 2016 se v Kapském městě v Jižní Africe koná již 14. kongres Mezinárodní asociace pro radiační ochranu (IRPA). Společnost VF na něm bude prezentovat svoje produkty a služby v oblasti radiační ochrany prostřednictvím výstavního stánku.