Select your language:

Máme řešení pro

VF majitelem společnosti AFRAS Energo

20.11.2015VF, a.s. odkoupila od společnosti OT Energy Services a.s. zbývající podíl ve společnosti AFRAS Energo s.r.o. VF, a.s. se tak stala jediným 100% vlastníkem společnosti AFRAS Energo s.r.o.

Informujeme tímto naše partnery, že ke dni 20.11.2015 se mění sídlo společnosti AFRAS Energo s.r.o. na Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, Česká republika. Tato adresa musí být uváděna na všechny oficiální dokumenty směřované na společnost AFRAS Energo s.r.o. Korespondenční adresa zůstává stávající, tj. AFRAS Energo s.r.o., JE Temelín ATB 5, PO BOX 5, 373 05 Temelín – elektrárna, Česká republika.

Dále informujeme, že novým ředitelem společnosti AFRAS Energo s.r.o. bude od 1.12.2015 její dlouholetý technický ředitel Ing. Pavel Prášek, který je současně i jednatelem společnosti. Druhým jednatelem společnosti se stává Ing. Jiří Malysák, aktuálně generální ředitel společnosti VF, a.s.

Závěrem bychom rádi ujistili naše partnery, že zaměření společnosti AFRAS Energo s.r.o. se změnou vlastníka nezmění a zůstane beze změny zachováno.


Soubory ke stažení

Další novinky

  • 11.11.2016

    ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘI K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU

    Společnost VF, a.s. sídlící na adrese Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, IČ 25532219 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 2681 (dále jen „Společnost") tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 10.11.2016 o přeměně všech 100 kusů listinných akcií Společnosti na jméno na zaknihované akcie, když přijal následující usnesení:

  • 28.10.2016

    VF Show Room v JE Pakš, Maďarsko

    VF, a.s. ve spolupráci s maďarským partnerem Bedus Kft, organizovala v září seminář v JE Paks, Maďarsko. Seminář byl určen pro pracovníky JE Paks, pracovníky maďarského úložiště RAO, a ostatní maďarské podniky angažující se v oblasti jaderné energetiky.