Select your language:

Máme řešení pro

Jaderná energetika a průmysl

Společnost VF je významnou mezinárodní společností v oblasti dodávek systémů radiační kontroly pro jadernou energetiku.

Nabízíme kompletní řešení pro rekonstrukce i výstavbu nových bloků jaderných elektráren, pro výzkumné ústavy s výzkumnými reaktory, závody na přepracování paliva, úložiště radioaktivních odpadů a pro další zákazníky. Nabízíme široký sortiment vlastních produktů i kompletní řešení systémů radiační kontroly a ochrany pro oblasti:

  • monitorování pracovního prostředí a stavu technologie,
  • monitorování plynných a kapalných výpustí,
  • monitorování pevných odpadů,
  • monitorování osobních dávek a kontaminace na hranicích kontrolovaných pásem,
  • monitorování okolního životního prostředí,
  • přenosných přístrojů a laboratorních přístrojů a pro měření vzorků,
  • kompletních měřicích, řídicích a informačních systémů.